Wi-Fi heslá z viac ako 130 letísk na jednom mieste

Pobyt na letisku bez prístupu na internet môže byť jedným z najdlhších a najbolestivejších zážitkov.

Jeden cestovateľ sa to snažil zmeniť. Počítačový bezpečnostný inžinier Anil Polat vytvoril interaktívnu mapu so všetkými heslami Wi-Fi na letiskách po celom svete. Jednoducho najskôr kliknite na letisko. Potom vytiahnite informácie a použite ich na letisku podľa vášho výberu. Potrebujete prístup ku heslám bez Wi-Fi?

Spoločnosť Polat vytvorila taktiež off-line verziu. Aplikácia WiFox je neustále aktualizovaná mapa hesiel na letiskách z celého sveta. V mapovom zobrazení môžete kliknúť na ľubovoľnú ikonu wifi, kde sú k dispozícii informácie o bezdrôtovej sieti, a pomocou funkcie skopírovať heslo si ho uložíte do schránky. Mapa je k dispozícii offline, takže nepotrebujete pripojenie na internet, aby ste mohli používať službu WiFox pri cestovaní. App Store, Google Play, and Amazon.